Cơ quan Công an TPHCM đã yêu cầu hội đồng đấu thầu cung cấp hồ sơ liên quan nhưng chưa được đáp ứng vì theo Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM kiêm Chủ tịch Hội đồng Đấu thầu Thái Văn Rê, hồ sơ còn đang lưu ở dạng mật