24H.COM.VN - Phụ nữ và đàn ông đôi khi có cách tư duy trái ngược nhau, vấn đề là làm sao vận dụng đúng lúc, đúng chỗ.