Công ty Link World Unlimited International Event phối hợp với Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã mời giáo sư Tom Canon – người được xem là “cha đẻ” và bậc thầy về chiến lược phát triển – sang Việt Nam, diễn thuyết các vấn đề về khủng hoảng kinh tế tại Hà Nội (29/7) và TP.Hồ Chí Minh (4/8).

CôngThương - Buổi hội thảo tại Hà Nội với chủ đề “Thoát khỏi khủng hoảng kinh tế toàn cầu và xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam” là cơ hội dành cho các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp trong nước phần nào tìm ra các giải pháp chiến lược để chuyển những khó khăn hiện tại thành những cơ hội thành công mới; đồng thời buổi hội thảo cũng là nơi cộng đồng doanh nhân Việt Nam tự do trao đổi cũng như tham vấn trực tiếp những vấn đề đang tồn tại đối với doanh nghiệp của mình với giáo sư Tom Canon. T.H