Trong 9 tháng đầu năm 2016, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ước đạt gần 37,8 tỷ kWh, tăng trưởng 13,25%. Riêng sản lượng điện thương phẩm lĩnh vực công nghiệp xây dựng tăng tới 14,69% so với cùng kỳ năm 2015.

Con số này đạt 74, 19% so với kế hoạch chỉ tiêu mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Trong đó sản lượng điện thương phẩm của thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tới 61,3%, tăng 14,69% so với cùng kỳ 2015. Điện trong lĩnh vực quản lý tiêu dùng chiếm 32,32% và tăng 2% so với cùng kỳ.

EVNNPC cho biết lũy kế tỷ lệ tổn thất điện năng trong 9 tháng năm 2016 của Tổng công ty là 6,79%, thấp hơn 0,39% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2016, EVNNPC tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu cung cấp điện an toàn và ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh điện mà EVN giao

Tổng công ty phấn đấu sản lượng điện thương phẩm 3 tháng cuối năm 2016 đạt 13,150 tỷ kWh; điện thương phẩm cả năm 2016 phấn đấu đạt 50,950 tỷ kWh. Dự kiến trong quý IV/2016, tỷ lệ tổn thất điện năng sẽ giảm dần và phấn đấu đạt mục tiêu dưới 6,2% như kế hoạch đã được EVN giao.

Toàn Thắng