17/4/2007, tại Hà Nội, Nokia giới thiệu 4 mẫu điện thoại mới nhiều tính năng, có giá từ 80 - 150 USD, sẽ bán ra trong quý II và quý III/2008.