Hanoinet - Theo tiến sĩ Vini Khurana (Australia), mọi người nên tránh dùng điện thoại di động bất cứ khi nào có thể. Chính phủ cũng như ngành công nghiệp di động cần phải có những biện pháp tức thời để hạn chế việc tiếp xúc với bức xạ sóng từ điện thoại.