(LĐO) - Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp và lộ trình thực hiện, kiểm soát giá cả theo cơ chế thị trường, nhất là đối với các hàng hóa đầu vào thiết yếu như điện, than, xăng dầu..., chỉ đạo các giải pháp tăng thu để giảm bội chi ngân sách.

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1.2011. Trong tháng 2.2011, Chính phủ yêu cầu rà soát các chương trình, dự án đầu tư, các sản phẩm, ngành hàng để triển khai đồng bộ, nhằm phát triển sản xuất, đẩy mạnh các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, đặc biệt là các dự án điện để nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu điện, các công trình hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bằng các giải pháp kinh tế, tính toán lộ trình điều hành giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời ổn định tỷ giá và bảo đảm cung ứng đủ, kịp thời nhu cầu ngoại tệ nhập khẩu nguyên liệu, vật tư thiết yếu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng... Ngọc Tuyên