Trong căn phòng, chàng trai muốn thể hiện sức bật tốt của mình nhưng bất thành.

( lượt đánh giá) Mời bạn đánh giá Runi