Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 23 Ngày Quốc khánh Cộng hòa Môn-đô-va (27-8-1991 - 27-8-2014), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Môn-đô-va Ni-cô-lai Ti-mô-phơ-ti.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hội nhập châu Âu Cộng hòa Môn-đô-va Na-ta-li-a Ge-rơ-man.

★ Nhân dịp Thủ tướng lâm thời Thái-lan Pray-út Chan Ô-cha được Nhà vua Thái-lan phê chuẩn làm Thủ tướng lâm thời Vương quốc Thái-lan, ngày 26-8-2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng.