(ICTPress) - Google vừa thông báo đang triển khai việc thiết kế lại nền tảng xã hội Google+, cho phép người sử dụng sáng tạo trải nghiệm cá nhân hơn nữa trên trang này.

Google+ hiện nay sẽ cung cấp các trang hồ sơ gồm có các hình ảnh lớn hơn và có các danh sách bạn bè được đặt ở trước và trung tâm của trang

Google cho biết Google+ sẽ giới thiệu hàng loạt đặc điểm mới trên trang này vài ngày nữa, từ cá thể hóa các ứng dụng và thanh điều hưởng (navigation bar) linh hoạt hơn với các trang hồ sơ và hình ảnh. Bên cạnh đó, cập nhật trang Explore mới cho phép đăng tải những gì thú vị nhất và xu hướng trên toàn bộ trang.

Google cũng cho biết trang mạng xã hội này hiện có hơn 170 triệu người sử dụng kể từ khi khai trương vào năm 2011.

Google+ hiện nay cung cấp các trang hồ sơ có những bức ảnh lớn hơn, giống như Timeline của Facebook và có danh sách chat để đặt bạn bè trước và vào trung tâm trang của bạn. Một cập nhật lớn nữa liên quan người sử dụng có thể tìm vị trí xung quanh luồng tin. Thay cho các biểu tượng tĩnh trên đầu, thì có một dải các ứng dụng bên trái.

Dải ứng dụng này cho phép người sử dụng kéo các ứng dụng lên và xuống để tạo trật tự, thoáng qua các ứng dụng nhất để để khám phá một loạt hành động nhanh và hiện thị hay ẩn các ứng dụng bằng cách chuyển các ứng dụng ra ngoài khu vực.

Tóm lại, những khả năng này sẽ tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng tiếp cận những ưa thích nhất và để điều chỉnh những sở thích theo thời gian. Google cho biết việc xây dựng dải ứng dụng này là nghĩ đến tương lai, tạo ra một khoảng không gian rõ ràng cho các đặc tính lớn tiếp theo. Hãy cùng chờ đợi.

Trang Hangouts (chat video hội nghị) dành riêng cũng đã được bổ sung vào trang, do đó mọi người có thể nhanh chóng tiếp cận chat video công cộng và di động. Điều này cho phép người sử dụng gặp gỡ nhiều người mới và xem các phát hình, tiếng trực tiếp, cũng như vào các phòng mới thông qua một bảng luân phiên của Hangouts.

Quang Minh

Theo Mashable/CNN