Ngày 26.8, Công ty điện lực Thanh Xuân đã có văn bản tiếp thu ý kiến phản ánh trên báo Dân Việt.

Điện lực Thanh Xuân (Hà Nội): Hai phương án để khách hàng lựa chọn

Trước đó, ngày 25.8, báo Dân Việt có bài phản ánh về việc Công ty điện lực Thanh Xuân gửi thông báo đến khách hàng dùng điện thực hiện tổng điều tra định mức sử dụng điện. Ngay trong ngày 26.8, Giám đốc Công ty điện lực Thanh Xuân Nguyễn Minh Phương đã ký văn bản gửi báo Dân Việt.

XEM THÊM: Hà Nội: Điện lực Thanh Xuân cửa quyền hay độc quyền?

Theo văn bản này, Công ty đã tiếp thu ý kiến, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện và giải thích thêm: Việc tổng kiểm tra áp dụng định mức đối với các hộ sử dụng điện được thực hiện theo đúng qui định. Tuy nhiên, đòi hỏi khách hang chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và mang đến làm việc tại các phóng giao dịch của công ty là không phù hợp.

Để khắc phục vấn đề trên, công ty đã họp kiểm điểm lại công tác triển khai thực hiện tổng điều tra định mức sử dụng điện và đưa ra 2 phương án phù hợp cho khách hàng lựa chọn: Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và đến làm việc tại các phòng giao dịch của công ty nếu thấy thuận tiện hoặc công ty sẽ cử cán bộ đến nhà của khách hàng để thực hiện công tác điều tra định mức sử dụng điện. Công ty đã thiếu sót chưa thông tin kịp thời nội dung này đến khách hàng.

Báo điện tử Dân Việt xin hoan nghênh tinh thần tiếp thu, phục vụ khách hàng nhanh chóng của Công ty điện lực Thanh Xuân.