Vốn có kinh nghiệm thiết kế hoa lâu năm, dịch vụ điện hoa Thăng Long của Công ty Cổ phần Thăng Long đang cố gắng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.