Ngày 26/6, tại Quảng Trị, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC) năm 2010.

Diễn đàn được tổ chức nhằm khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của EWEC đối với sự phát triển của khu vực và các tỉnh, thành phố trên tuyến hành lang; đồng thời đề xuất các chủ trương và giải pháp tháo gỡ vướng mắc hiện nay nhằm kêu gọi đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch và tranh thủ sự hợp tác quốc tế để khai thác có hiệu quả và phục vụ phát triển kinh tế các nước trên hành lang. Đây cũng là cơ hội để Quảng Trị quảng bá, kêu gọi đầu tư, tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế. Diễn đàn hợp tác Hành lang kinh tế Đông-Tây năm 2010 đã tập trung thảo luận về các nội dung: tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu đẩy mạnh hợp tác trên hành lang kinh tế Đông-Tây; nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng EWEC và kiến nghị chính sách; nhu cầu kết nối, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp EWEC. Hầu hết các tham luận nêu bật những tiềm năng, thế mạnh và hạn chế của EWEC trong suốt 4 năm hình thành (2006 2010). Qua đó, các đại biểu cùng nhau tìm hướng tháo gỡ các vướng mắc để các địa phương, các nước nằm trên trục Hành lang kinh tế ngày một phát triển hơn xứng với tiềm năng và thế mạnh. Đánh giá cao kết quả của Diễn đàn hợp tác Hành lang kinh tế Đông-Tây năm 2010, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh kêu gọi các địa phương, các nước tạo điều kiện phát huy nội lực, tăng cường phối hợp và hợp tác hơn nữa cùng nhau tháo gỡ khó khăn, tạo thêm thuận lợi cho EWEC phát huy tác dụng cho các vùng và quốc gia nhằm phát triển kinh tế-xã hội và an ninh khu vực và các nước./. Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN/Vietnam+)