Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các nhà lãnh đạo Việt Nam muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Pháp.