- Được tin Ngài Ra-tu Giô-dép-pha I-lôi-lô, Nguyên Tổng thống nước Cộng hòa Phi-gi qua đời ngày 06/02/2011, ngày 09/02/2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện chia buồn tới Ngài Ra-tu Ê-pe-li Nai-la-ti-cau, Tổng thống nước Cộng hòa Phi-gi.