Do có nhiều đóng góp vào công tác bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biện được tặng 4 Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân.

Dien Bien tong ket cong tac bau cu - Anh 1

Ông Trần Văn Sơn- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.

Sáng ngày 20/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh…

Báo cáo kết quả công tác bầu cử của tỉnh đã khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tỉnh Điện Biên đã thành công tốt đẹp và đạt được các yêu cầu nhiệm vụ của cuộc bầu cử: Đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, đúng thời gian, kế hoạch đề ra, số cử tri đi bầu đạt 99,90%. Cuộc bầu cử đã lựa chọn được những người đảm bảo đủ tiêu chuẩn về đạo đức, năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cũng như cơ quan quyền lực Nhà nước các địa phương.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đã bầu đủ 6/6 đại biểu Quốc hội; 51/51 đại biểu HĐND tỉnh; 327/327 đại biểu HĐND cấp huyện; 3.301/3.338 đại biểu HĐND cấp xã, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh.

Dien Bien tong ket cong tac bau cu - Anh 2

Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong thành công đó có vai trò quan trọng của hệ thống Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh, nhất là việc tham gia ý kiến đóng góp tại các hội nghị trao đổi, thảo luận, hội ý về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu; tổ chức tốt 5 bước của quy trình hiệp thương; chủ động xây dựng các kế hoạch hướng dẫn, tham gia đôn đốc, kiểm tra, giám sát về cuộc bầu cử; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử...

Để ghi nhận đánh giá những thành tích trên, UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 51 tập thể và 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc bầu cử.

Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh được tặng 4 Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích trong đợt thi đua tham gia cuộc bầu cử vừa qua.

Giàng Trọng Bình