(ĐCSVN) - Tối ngày 28/6/2009, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2009 của tỉnh Điện Biên đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “” chào mừng sự kiện tròn 100 năm Ngày thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909-28/6/2009).

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ, cùng 500 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân và LLVT tỉnh tới dự. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tiến Dũng Chủ tịch UBND tỉnh đã ôn lại truyền thống 100 năm đấu tranh xây dựng – phát triển của tỉnh Điện Biên trong lịch sử dân tộc. Bài phát biểu nêu rõ: “Từ trước tới nay, Điện Biên luôn chiếm vị trí trọng yếu nơi địa đầu biên cương Tổ quốc. Từ nhiều thế kỷ nay, Điện Biên luôn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa quan trọng ở vùng Tây Bắc. Trong thời kỳ Pháp thuộc, cộng đồng các dân tộc Điện Biên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đấu tranh giữ gìn bản sắc văn hóa, quê hương, bản mường của mình. Trong cuộc kháng chiến chín năm trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, quân dân Điện Biên đã cùng quân dân cả nước ra sức chiến đấu và phục vụ chiến đấu, nhất là trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhiều chiến công oanh liệt chống ngoại xâm của quân và dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đi vào lịch sử”... Sau khi điểm lại quá trình đấu tranh cách mạng đã qua, Chủ tịch Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Năm 2004, theo yêu cầu của công cuộc đổi mới, tỉnh Lai Châu trước đây được chia tách và thành lập mới hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu ngày nay. Trải qua 100 năm xây dựng và phát triển, nhất là sau 60 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và 55 năm sau ngày Điện Biên được giải phóng; được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân cả nước; Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam; phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách đưa Điện Biên phát triển đi lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và chăm lo, xây dựng củng cố hệ thống chính trị. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2009, mặc dù phải đối mặt với những tác động tiêu cực của tình hình suy giảm kinh tế thế giới và trong nước cùng với những khó khăn thách thức vốn có của tỉnh miền núi biên giới đặc biệt khó khăn; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, vượt qua khó khăn thử thách để tổ chức và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2009. Kết quả 6 tháng đầu năm 2009: tổng sản phẩm nội địa (GDP) của tỉnh tăng 11,46%, GDP bình quân đầu người đạt 497 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và tỷ trọng các ngành dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản. Tổng vốn đầu tư huy động 1.605,6 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 132 tỷ đồng; tiếp tục giữ vững chuẩn PCGDTH và được công nhận chuẩn phổ cập THCS; chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, thông tin truyền thống, báo chí xuất bản, thể dục thể thao tiếp tục có bước phát triển góp phần nâng cao mức sống tinh thần cho nhân dân. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được tập trung thực hiện gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và có những đổi mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo. Thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân đảm bảo vững chắc. Công tác đối ngoại được tăng cường và nâng cao một bước về chất”. Cũng tại buổi lễ trọng thể này đồng chí chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu ra hướng phấn đấu mới cho những năm sắp tới, nhất là thực hiện tốt những chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội X của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để Điện Biên mãi mãi xứng đáng với truyền thống anh hùng, xứng đáng với truyền thống anh hùng của nhân dân cả nước với mảnh đất anh hùng nơi biên cương của Tổ quốc.