Hàng loạt dự án điện ảnh của Trung Quốc và Hàn Quốc đã và đang khởi động trong năm 2009. Và những dự án này cũng đánh dấu sự trở lại của nhiều diễn viên nổi tiếng sau một thời gian xa rời màn ảnh…