Bộ phim có bối cảnh chiến tranh "The Knot" sẽ đại diễn cho điện ảnh Trung Hoa tham gia tranh giải Oscar dành cho "Phim nước ngoài hay nhất".