NDĐT- Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định điểm sàn trúng tuyển đại học năm 2011, ngày 8-8, Trường đại học Xây dựng đã ra thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy của nhà trường.

Theo đó, điểm trúng tuyển của khối A là 18,0 điểm. Trường sẽ phân ngành cho thí sinh ngay từ năm thứ nhất căn cứ vào nguyện vọng, kết quả tuyển sinh. Những sinh viên không trúng tuyển theo ngành đã đăng ký trong hồ sơ tuyển sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng vào các ngành nhà trường còn chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển của khối V, ngành Kiến trúc (100) là 24,5, trong đó điểm môn Toán và điểm Vẽ nhân hệ số 1,5; ngành Quy hoạch vùng và đô thị (101) có điểm trúng tuyển là 17,0 điểm. Trường dự kiến sẽ gọi các thí sinh trúng tuyển nhập học vào các ngày từ 30- 8 đến ngày 4-9- 2011. * Phòng đào tạo trường đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển vào 31 ngành học của nhà trường. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất đối với học sinh phổ thông khu vực 3 là 20 điểm, thấp nhất là 15 điểm cho cả ba khối A, B, C; điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5, giữa các đối tượng là 1 điểm. Cụ thể, các ngành có điểm chuẩn 20 điểm gồm:Sư phạm âm nhạc (801, tuyển khối N), Sư phạm tiếng Pháp (703, khối D1, D3), Sư phạm Ngữ văn (601, khối C), Sư phạm Sinh học(301, khối B), Sư phạm Toán học (101, khối A). - Các ngành điểm chuẩn 19,5 gồm: Sư phạm Hóa học (201, khối A), Sư phạm Lịch sử (602, khối C). - Các ngành tuyển 17 điểm: Văn học (611, khối C, khối D1,2,3), Sư phạm Lịch sử (602, khối D1,2,3), Sư phạm Ngữ văn (601, khối D1,2,3), Toán học (111, khối A) - Các ngành 16 điểm: Tâm lý học (614, khối A, B, D1,2,3), Sinh học (302, khối A, B), - Các ngành tuyển 15,5 điểm: Giáo dục chính trị (605, khối C, D1,2,3), Việt Nam học (606, khối D1). - Các ngành tuyển 15 điểm: Sư phạm Triết học (907, khối C, D1,2,3) Quản lý giáo dục (906, khối A, C, D1), Giáo dục đặc biệt (905, khối C, D1), Giáo dục công dân (613, khối C, D1,2,3), Việt Nam học (606, khối C), Tâm lý giáo dục (604, khối A, B, D1,2,3), Sư phạm Địa lý (603, khối A), Công nghệ thông tin (105, khối A), Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (104, khối A), Sư phạm Tin học (102, khối A). - Ngành Sư phạm tiếng Anh (701, khối D1) và ngành Sư phạm Thể dục thể thao (901, khối T) đều lấy 25 điểm; Sư phạm Mỹ thuật (802, khối H) lấy 22,5 điểm; Sư phạm Vật lý (103, khối A) lấy 19 điểm; Giáo dục tiểu học (904, khối D1,2,3) lấy 18,5 điểm; Giáo dục mầm non (903, khối M) lấy 18 điểm. Các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Pháp: môn Ngoại ngữ tính hệ số 2; Ngành Sư phạm Thể dục thể thao: môn Năng khiếu tính hệ số 2; Ngành Sư phạm Âm nhạc: môn năng khiếu nhạc tính hệ số 2; Ngành Sư phạm Mỹ thuật: môn Hình họa tính hệ số 2. Trường đại học Sư phạm cũng công bố 246 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 của 9 ngành đào tạo đại học với điểm xét tuyển thấp nhất là 15, cao nhất là 20 điểm; 60 chỉ tiêu đào tạo cao đẳng công nghệ thiết bị trường học (C65) tuyển khối A 30 chỉ tiêu, B 30 chỉ tiêu, điểm xét tuyển bằng điểm sàn cao đẳng.