Đầu năm 2016 đến nay, cục Quản lý Dược đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc thu hồi nhiều loại thuốc trên phạm vi toàn quốc. Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chia sẻ