Trang SS vừa liệt kê ra Top 10 chiếc xe đạp leo núi đắt giá nhất thế giới. Dẫn đầu danh sách này là chiếc The House of Solid Gold 24K Gold Extreme Mountain Bike với giá 1 triệu USD (tương đương 22,280 tỷ đồng).

'Diem danh' 10 chiec xe dap leo nui dat gia nhat the gioi - Anh 1

1. The House of Solid Gold 24K Gold Extreme Mountain Bike.

'Diem danh' 10 chiec xe dap leo nui dat gia nhat the gioi - Anh 2

2. The Damien Hirst Butterfly Trek Madone.

'Diem danh' 10 chiec xe dap leo nui dat gia nhat the gioi - Anh 3

3. The Trek Yoshimoto Nara.

'Diem danh' 10 chiec xe dap leo nui dat gia nhat the gioi - Anh 4

4. The Kaws Trek Madone.

'Diem danh' 10 chiec xe dap leo nui dat gia nhat the gioi - Anh 5

5. The Auramania Crystal Edition Gold Bike.

'Diem danh' 10 chiec xe dap leo nui dat gia nhat the gioi - Anh 6

6. The Trek Madone 7 - Diamond.

'Diem danh' 10 chiec xe dap leo nui dat gia nhat the gioi - Anh 7

7. Chrome Hearts X Cervelo.

'Diem danh' 10 chiec xe dap leo nui dat gia nhat the gioi - Anh 8

8. The Montante Luxury Gold Collection.

'Diem danh' 10 chiec xe dap leo nui dat gia nhat the gioi - Anh 9

9. Aston Martin One -77 Cycle.

'Diem danh' 10 chiec xe dap leo nui dat gia nhat the gioi - Anh 10

10. Phanuel Krencker’s “Bicyclettes de Luxe”.

- Clip 10 chiếc xe đạp leo núi đắt giá nhất thế giới.

Play

HT (Theo SS)