ND - Đến chiều qua (12-8), hơn 70 trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) trong cả nước công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2.

Đáng chú ý, nhiều trường ấn định mức điểm xét tuyển chỉ bằng điểm sàn hoặc ngang với điểm xét tuyển nguyện vọng 1. Theo đó, điểm sàn xét tuyển nguyện vọng 2 các ngành của Trường đại học Đà Lạt phần lớn ở mức 13 đến 14 điểm. Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cũng đưa ra điểm sàn xét tuyển cho hệ đại học là 13, cao đẳng là 10. Tại Đại học An Giang, hai phần ba tổng số ngành có tuyển nguyện vọng 2 có điểm xét tuyển là 13 đến 14 điểm. Tương tự, Đại học Quy Nhơn tuyển gần 1.500 chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 và đều có điểm xét tuyển ở mức như Đại học An Giang. Ở những trường tốp giữa, điểm xét tuyển nguyện vọng 2 cũng không cao. Ở Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, phần lớn các ngành đều có điểm xét tuyển là 14,5. Mức này cũng là điểm thấp nhất đối với các ngành có xét tuyển nguyện vọng 2 tại Viện đại học Mở Hà Nội. Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng ấn định điểm sàn xét tuyển nguyện vọng 2 bằng với điểm chuẩn nguyện vọng 1. Theo thống kê sơ bộ, năm nay chỉ tiêu dành cho nguyện vọng 2 cao hơn năm 2008, chủ yếu tập trung ở các trường đại học, cao đẳng vùng và các trường ở phía nam. Bắt đầu từ ngày 25-8, các trường nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 và thời điểm kết thúc nhận hồ sơ là ngày 10-9. Theo kinh nghiệm của các năm trước một số trường công lập thường có điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm đưa ra xét tuyển từ 2 đến 3 điểm. Các trường dân lập, bán công điểm xét thường bằng điểm sàn.