Học viện Cảnh sát Nhân dân đã công bố điểm trúng tuyển. Đây là mức điểm chuẩn dành cho thí sinh phổ thông ở khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

(LĐĐT) - STT Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn Hệ đại học - Ngành đào tạo nghiệp vụ 503 A,C,D1 1 + Nam A: 23,5, C: 21,5, D1: 19,5 2 + Nữ A, C: 24,5, D1: 23 - Tiếng Anh 801 D1 3 + Nam 21 4 + Nữ 26,5 T.B