(VnMedia) - Theo thống kê dựa trên dữ liệu điểm thi của ĐH Giao thông Vận tải và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 của trường, dự kiến điểm chuẩn vào trường cơ sở phía Bắc: 17 điểm và cơ sở phía Nam: 14-14,5 điểm.

ĐH Giao thông Vận tải lấy điểm xét tuyển chung cho tất cả các ngành. Do đó, điểm chuẩn vào trường sẽ xét trên cơ sở dữ liệu điểm thi của thí sinh dự thi các ngành, mà ít phụ thuộc vào điểm của thí sinh theo từng ngành. Theo thống kê từ cơ sở dữ liệu điểm thi của ĐH Giao thông Vận tải (đã loại bỏ những thí sinh thi nhờ), dựa trên tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có), phổ điểm của ĐH Giao thông Vận tải cơ sở phía Bắc như sau: Cơ sở phía Bắc Từ 16,0 điểm Từ 16,5 điểm Từ 17 điểm Từ 17,5 điểm Số thí sinh đạt 3.996 3.566 3.134 2.742 Ở cơ sở phía Bắc, chỉ tiêu năm 2010 là 3.200 sinh viên. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trường được phép gọi thêm không quá 10% chỉ tiêu (tương đương 3.520 thí sinh). Nếu trường lấy từ 16,5 điểm thì sẽ gọi 3.566 thí sinh (nhiều hơn một chút so với chỉ tiêu tối đa được phép tuyển theo quy định). Nếu trường lấy từ 17 điểm, sẽ có 3.134 thí sinh đạt yêu cầu (thấp hơn một chút so với chỉ tiêu đăng ký 3.200). Do đó, điểm chuẩn của trường chỉ dao động trong khoảng: 16,5 – 17 điểm. Để nâng cao chất lượng đầu vào, có thể trường sẽ chọn phương án tuyển ở mức điểm 17. Cơ sở phía Nam Từ 13 điểm Từ 13,5 điểm Từ 14 điểm Từ 14,5 điểm Từ 15 điểm Từ 15.5 điểm Số thí sinh đạt 1.248 1.076 909 761 620 494 Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 ở cơ sở phía Nam là 1.200 sinh viên. Với mặt bằng điểm thi không cao, trường sẽ không tận dụng tới 10% chỉ tiêu được phép gọi thêm. Nếu lấy mức điểm chuẩn 13 điểm, trường có thể tuyển thừa so với chỉ tiêu 1.200 sinh viên. Tuy nhiên, nhiều khả năng trường sẽ không lấy điểm chuẩn ở mức điểm này. Tương tự, cũng ít khả năng trường xét điểm chuẩn ở mức điểm 13,5 điểm mà sẽ dành chỉ tiêu nguyện vọng 2 để xét tuyển được các thí sinh có chất lượng hơn. Thông thường, sau khi công bố điểm sàn đại học – đại học, Bộ GD-ĐT thường yêu cầu các trường có điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 "không cao hơn 2 điểm so với điểm sàn của Bộ GD-ĐT" phải dành khoảng 15-20% chỉ tiêu để xét nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Điểm sàn khối A của Bộ GD-ĐT ít khả năng thấp hơn 13 điểm. Do đó, nhiều khả năng ĐH Giao thông Vận tải cơ sở phía Nam sẽ lấy điểm chuẩn ở mức 14 -14,5 điểm và dành khoảng 300-500 chỉ tiêu xét tuyển NV2. Được biết, nhà trường bắt đầu nhận đơn phúc tra từ ngày 21/7 đến ngày 4/8 tại phòng Đào tạo ĐH&SĐH. Lan Anh