(GD&TĐ) - Đại học Bách khoa TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn các ngành học. Theo đó, Ngành CNTT có điểm chuẩn cao nhất: 21,5 điểm. Các ngành có điểm chuẩn thấp là Công nghệ dệt may, KT Hệ thống công nghiệp, Trắc địa, Vật liệu và cấu kiện xây dựng, cơ kỹ thuật, Vật lý kỹ thuật với 15 điểm.

Trường xét tuyển nguyện vọng 2 vào 09/16 ngành đại học. Đối tượng là các thí sinh thi đại học khối A, chưa trúng tuyển, đạt quy định điểm sàn đại học, không có bài thi bị điểm không và có tổng điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm nhận đơn xét tuyển NV2 – xác định riêng cho từng ngành theo bảng sau. Thí sinh nộp đơn và xét tuyển NV2 theo lịch chung từ 25/08/2009 đến 10/09/2009. Trường cũng xét tuyển hệ Cao đẳng Bảo dưỡng công nghiệp. Đối tượng là tất cả các thí sinh thi đại học khối A, chưa trúng tuyển, có tổng điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm sàn Cao đẳng – không có bài thi bị điểm không. Nộp đơn và xét tuyển theo lịch trình chung xét NV2. Điểm chuẩn từng ngành học của trường Điểm chuẩn từng ngành học của trường Ngành QSB Tên ngành Chỉ tiêu Điểm chuẩn Theo NV1 Phương án xét NV2 Chỉ tiêu Điểm nhận đơn NV2 106 Công nghệ Thông tin 330 21.5 Không xét NV2 108 Điện - Điện tử 650 20 Không xét NV2 109 Cơ khí -Cơ Điện tử 370 18 Không xét NV2 112 Công nghệ Dệt may 70 15 50 15.5 114 CN Hóa-Thực phẩm-Sinh học 410 21 Không xét NV2 115 Xây dựng 470 18 Không xét NV2 120 Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí 150 18.5 Không xét NV2 123 Quản lý công nghiệp 160 18 Không xét NV2 125 KT & Quản lý Môi trường 160 16 80 16.5 126 KT Giao thông 120 16 35 16.5 127 KT Hệ thống Công nghiệp 80 15 60 15.5 129 Công nghệ Vật liệu 200 16 100 16.5 130 Trắc địa (Trắc địa-Địa chính) 80 15 60 15.5 131 Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng 70 15 60 15.5 133 Cơ Kỹ thuật 70 15 50 15.5 135 Vật lý kỹ thuật 60 15 30 15.5 Cộng : 3450 525 N.N