Anh chàng vừa mù lại vừa điếc mà làm “xiếc” thật tài tình. Thật mạo hiểm với chính bản thân mình.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.