(VietNamNet) - Tiếp sau Bắc Ninh xuất hiện bệnh nhân tiêu chảy cấp hiện đã có thêm Hải Phòng và Ninh Bình ghi tên vào danh sách các tỉnh có bệnh nhân tiêu chảy tái xuất hiện.