(ATPvietnam.com) -CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (mã chứng khoán: DIC) thông báo, ông Dương Đình Thái - Giám đốc Tài chính Công ty đã đăng ký chuyển nhượng 14.000 quyền mua cổ phiếu.