Ở các vùng nông thôn, miền núi, người dân có thói quen hay uống nước hoặc tắm, rửa ở sông, suối, kênh mương. Thói quen này có thể dẫn đến việc bị côn trùng chui vào đường thở (thanh, khí quản, phế quản, phổi), hậu môn, âm đạo; bị nhiễm khuẩn.