So sánh cả về quãng đường, giá mở cửa, giá tính theo thời gian được Tech in Asia đưa ra sau khi khảo sát ở 6 quốc gia Đông Nam Á.

Di xe gi re nhat: Uber, Grab hay taxi truyen thong? - Anh 1

Hiền Đức