Nhận được thông báo bị chơi bạc bịp, Nguyễn Văn Động tức tốc phóng xe máy quay lại “sới”. Tại đây, Động đã tự biến mình thành kẻ cướp chỉ vì ép các đối tượng cờ bạc bịp phải trả lại tiền cho mình.