Dòng thác lớn nhất thế giới này cao trên 100m và chiều rộng lên tới 1,7 km. Nơi đây có phong cảnh tuyệt đẹp với vực thẳm...