Hai cô nói chuyện với nhau:

- Năm ngoái mình đã đi du lịch châu Âu rồi, kế hoạch của mình năm nay là sẽ đi châu Phi.

- Còn tớ năm ngoái đã đi vòng quanh thế giới, năm nay tớ cũng muốn đi một nơi khác.

Đỗ Hoàng (st)