Long Biên là quận mới của Hà Nội, được thành lập trên cơ sở quy hoạch và đô thị hóa các làng xã trước đây. Hệ thống giao thông tuy được chỉnh trang, tạo thuận tiện hơn cho người đi lại, thế nhưng những cột điện cũ lại không được tính đến để di dời tới vị trí thích hợp và đang là những vật cản, gây mất an toàn giao thông.