UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận 12 cùng các đơn vị có liên quan tiến hành di dời gấp 21 cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, quận 12.

Di doi gap 21 co so lac hau, gay o nhiem o quan 12 - Anh 1

Trong quyết định UBND TP ban hành có nêu rõ khu phố 4 và khu phố 5 (thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12) là một trong các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trong thời gian qua trên địa bàn TP với nhiều cơ sở dệt nhuộm, sản xuất giấy, bao bì,… hoạt động gây ô nhiễm môi trường, công nghệ sản xuất, cơ sở hạ tầng lạc hậu. Việc di dời sẽ tiến hành đến ngày 31-12.

Từ năm 2008 đến nay, Sở TN&MT và UBND quận 12 đã phối hợp với các sở, ngành liên quan để kiểm tra xử lý kết hợp vận động các cơ sở ô nhiễm tự di dời, chuyển đổi ngành nghề. Kết quả đến nay đã có 21 cơ sở ngưng hoạt động, hiện tại còn 21 cơ sở đang hoạt động.

Đa số các cơ sở này đã trang bị hệ thống xử lý khí thải, nước thải nhưng do tình trạng máy móc thiết bị sản xuất lạc hậu nên vẫn gây ô nhiễm môi trường xung quanh, làm ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân.

Do đó, UBND TP đã kế hoach di dời các cơ sở này vào Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, huyện Bình Chánh.

Về phía UBND quận 12 phải đôn đốc các cơ sở di dời; nắm bắt nhu cầu của các cơ sở để tuyên truyền vận động phù hợp…

Ngày 4-11, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, UBND quận 12 cho biết hiện quận đang thực hiện tốt kế hoạch của UBND TP trong việc vận động các cơ sở di dời; trong đó một cơ sở đã ngưng hoạt động và 10 cơ sở đồng ý đăng ký vào KCN Lê Minh Xuân 3.

UBND quận 12 cũng cho biết những cơ sở này nằm xen cài trong khu dân cư đã gây ô nhiễm từ nhiều năm trước, gây bức xúc cho người dân vì xả nước thải, khí thải gây ô nhiễm môi trường mà UBND quận 12 cũng đã có nhiều lần kiến nghị lên TP để di dời.