Là con nghiện có thâm niên, làm nghề xây dựng tự do, buổi đực buổi cái, thu nhập chẳng đáng là bao lại phải phục vụ cho các cơn thèm thuốc khiến Quý luôn trong tình trạng nhẵn túi. Quyết tâm đi cai để "vợ, con" đỡ khổ nhưng không có tiền, Quý và bạn đã đi cướp để lấy tiền đi cai nghiện.