TT - Chồng tôi mất từ năm 1992. Đến năm 2005 tôi được cấp sổ đỏ tài sản nhà đất mang tên tôi. Tôi có bảy người con, hai trai, năm gái. Năm đứa con gái đã lấy chồng. Nay tôi viết di chúc chỉ cho nhà đất cho hai con trai mà không thông qua năm con gái có được không?