Hàng chục ngàn người hôm 1-6 tham gia cuộc đi bộ toàn cầu do Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc tổ chức tại nhiều nước trên thế giới. Mục đích của sự kiện này – gọi là “End Hunger: Walk the World” (tạm dịch “Chấm dứt cái đói: Đi bộ khắp thế giới) – là quyên tiền hỗ trợ các chương trình cung cấp bữa ăn cho 59 triệu trẻ em mang bụng đói đến trường mỗi ngày và tăng cường nhận thức về tình trạng giá lương thực leo thang.