Trong khoảng thời gian từ ngày 18/11 đến 18/12/2015, ông Lê Văn Lớ - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc tại CTCP Dược phẩm Hà Tây (HNX: DHT) chỉ mua thành công 10,000 cp, nâng tổng sở hữu lên 349,509 cp (tỷ lệ 5.58%).

Được biết, do hết thời gian đăng ký mua, lượng cổ phiếu dư bán ra trên thị trường thấp nên chưa giao dịch được toàn bộ 100,000 cp như đã đăng ký trước đó.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Lớ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 339,509 CP (tỷ lệ 5.41%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 349,509 CP (tỷ lệ 5.58%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do hết thời gian đăng ký mua, lượng cổ phiếu dư bán ra trên thị trường thấp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/11/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/12/2015./.