(ĐTCK) Lãnh đạo CTCP Dược Hậu Giang (DHG) cho biết, doanh thu hợp nhất 5 tháng đầu năm của Công ty đạt 1.358.8 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu hàng DHG sản xuất tăng trưởng 14,4%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 269 tỷ đồng, tăng 7,06% so với cùng kỳ năm trước.

Nhận định Công ty sẽ chịu tác động lớn từ việc thực hiện các chính sách mới, DHG đã có định hướng tập trung phát triển hệ thương mại, vì vậy, 5 tháng đầu năm 2014, hệ thương mại đã tăng trưởng mạnh (22%) để bù đắp phần ảnh hưởng giảm của hệ điều trị do ảnh hưởng của Thông tư 01 của Bộ Y tế.

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, DHG hiện đầu tư phát triển mạnh các nhãn hàng có công thức chuyên biệt như: Naturenz (điều trị các bệnh về gan), Spivital (từ nguồn nguyên liệu tảo Spirulina tự sản xuất độc quyền), Eyelight Vita (sản phẩm thuốc nhỏ dưỡng mắt), NattoEnZym. Định hướng lâu dài của Công ty là phát triển các sản phẩm công nghệ sinh học, công thức độc quyền.