(ATPvietnam.com) -CTCP Dược Phẩm Hậu Giang (mã chứng khoán: DHG) thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 của công ty mẹ chưa có sự soát xét.

Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2009 đạt 402,52 tỷ đồng, tăng 7,61% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 28,474 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 784,3 tỷ đồng, tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 32,84 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 đạt 42,048 tỷ đồng, tăng 42,61% so với cùng kỳ (tương đương tăng 12,563 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 79,474 tỷ đồng, tăng 18,38% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 12,338 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý II/2009 là 2.103 đồng, lũy kế 6 tháng EPS đạt 3.975 đồng. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 của DHG: Chỉ tiêu Quý II/2009 Lũy kế từ đầu năm Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 409,230,713,621 796,419,530,975 Các khoản giảm trừ doanh thu 6,711,218,899 12,116,475,478 Doanh thu thuần 402,519,494,722 784,303,055,497 Giá vốn hàng bán 206,311,761,698 404,124,879,874 Lợi nhuận gộp 196,207,733,024 380,178,175,623 Doanh thu hoạt động tài chính 4,934,891,617 9,562,888,109 Chi phí tài chính 20,676,885,312 27,818,560,838 Chi phí bán hàng 100,829,442,741 214,027,795,276 Chi phí quản lý doanh nghiệp 32,360,506,366 60,109,028,631 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 47,275,790,222 87,785,678,987 Thu nhập khác 687,506,409 3,952,642,311 Chi phí khác 1,039,707,769 3,229,716,997 Lợi nhuận khác -352,201,360 722,925,314 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 46,923,588,862 88,508,604,301 Thuế TNDN hiện hành 4,875,496,332 9,033,997,876 Thuế TNDN hoãn lại 0 0 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 42,048,092,530 79,474,606,425 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 2,103 3,975 Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/7,cổ phiếu DHG giảm 3.000 đồng (tương đương giảm 2,52%) xuống 116.000 đồng/ cổ phiếu và có 28.330 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công. Ngày Giá Thay đổi giá %Thay đổi Khối lượng giao dịch 28/07/2009 116.0 -3.0 -2.52 28,330 27/07/2009 119.0 1.0 0.85 33,520 24/07/2009 118.0 5.0 4.42 128,870 23/07/2009 113.0 3.0 2.73 31,170 22/07/2009 110.0 3.0 2.80 46,980 Hải Nam Các tin liên quan DHG: Deutsche Bank mua 53.820 cp và bán 67.230 cp, giảm tỷ lệ còn 4,99% DHG: xin ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề DHG, ACB, FPT, HPG, HAG, KBC... được vinh danh vì có Báo cáo xuất sắc DHG: 5 tháng đầu năm lãi 72,22 tỷ, tăng 2,9%, đạt 48,15% kế hoạch DHG: quý I/2009 lợi nhuận 39,7 tỷ, tăng 6,21%, EPS đạt 1.985 đồng DHG: Đăng ký mua lại 540 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ 11/5 DHG: Deutsche Bank mua xong 20.060 cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 5,06% DHG: mua lại 430 cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ từ 9/4 DHG: Citigroup Global bán 5.330 cổ phiếu, giảm còn 4,99% DHG: thành lập Công ty con ST Pharma với vốn 5 tỷ đồng tại Sóc Trăng