ĐHĐCĐ bất thường CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam (HOSE: VHG) đã thống nhất thông qua kế hoạch bành trướng trong lĩnh vực sản xuất cao su gồm việc mua cổ phần của nhiều đơn vị trong ngành và phương án huy động vốn lên tới 1,050 tỷ đồng.

Cuối tuần vừa qua, tại ĐHĐCĐ bất thường 2014, cổ đông VHG đã thông qua chiến lược trong ngắn và dài hạn mà HĐQT trình bày.

Thoái vốn bất động sản tạo dòng tiền

Cụ thể, trong thời gian tới, công ty sẽ thành lập CTCP mới từ việc góp vốn bằng tài sản là quyền sử dụng đất lô 09 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng với diện tích 2,926 m2. Sau khi thành lập, VHG sẽ thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho đối tác với giá không thấp hơn 25,000 đồng/cp và tiến tới giảm tỷ lệ sở hữu xuống 25%-35%.

Đối với dự án D'evelyn Beach, thống nhất giao và ủy quyền cho HĐQT đàm phán thực hiện hợp tác đầu tư phát triển với đối tác, trên cơ sở thống nhất giá trị lô đất 5.3 ha của dự án không thấp hơn 300 tỷ đồng. Và thực hiện thoái vốn dần cho đối tác, tiến tới chỉ còn nắm giữ từ 20%-35%.

Việc còn nắm giữ 25-35% vốn tại các dự án trên sẽ tạo nguồn thu ổn định và dài hạn cho VHG khi đi vào khai thác. Cùng với đó, VHG đang bám sát để triển khai dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (tổng vốn đầu tư 272 triệu USD), tạo ra nguồn thu lớn và ổn định đến năm 2019.

Kế hoạch M&A trong lĩnh vực cao su

Trong giai đoạn 1 của kế hoạch M&A, VHG sẽ mua và sở hữu cổ phần công ty về sản xuất cao su có hiệu quả tốt để trở thành công ty liên kết từ 20%-35% vốn. Tại Đại hội, HĐQT đã tiết lộ đối tượng được mua cổ phần là CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC ), hiện VHG đã sở hữu 16% cổ phần tại đây và dự định đến cuối năm 2014 sẽ nâng lên 20%-25%.

Bước tiếp theo là thực hiện mua và tiến tới sở hữu chi phối 2 công ty đang có diện tích trồng và thu hoạch cao su tự nhiên. Xây dựng 2 nhà máy chế biến và sản xuất sâu mủ cao su tại khu vực Tây Nguyên và Quảng Nam theo hướng liên doanh liên kết, trong đó VHG sở hữu 51%-65%.

Huy động vốn hơn 1,000 tỷ đồng

Theo đề suất bất ngờ của nhóm cổ đông lớn CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng, HĐQT đã trình phương án phát hành cổ phần và trái phiếu nhằm huy động lên đến 1,050 tỷ đồng.

Trong đó, VHG sẽ phát hành 75 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp. Hiện thị giá của VHG đang giao dịch ở mức 16,300 đồng, cao hơn giá phát hành 63%. Mặc khác, cổ đông lớn Quỹ Đầu tư Sao Vàng cho biết sẽ mua hết lượng cổ phần không được phân phối hết. Thời gian thực hiện phương án này là vào quý 1 – 2/2015.

Tiếp theo, công ty cũng có kế hoạch phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi không có đảm bảo, chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành. Đối tượng hướng đến sẽ là các nhà đầu tư chiến lược. Trái phiếu dự kiến có kỳ hạn 2 – 5 năm, lãi suất không quá 11% và thời gian thực hiện sẽ là quý 1 – 2/2015.

Với tổng vốn huy động 1,050 tỷ đồng, VHG sẽ phân phối gồm 400 tỷ đồng cho thực hiện đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác với các công ty có tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất cao su; 300 tỷ đồng đầu tư vào Công ty TNHH Quê Việt – Quảng Nam; 150 tỷ đông cho CTCP Cao su Việt Hàn, 50 tỷ vào CTCP Khoáng sản Việt Hàn và 150 tỷ bổ sung vốn lưu động.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tiến Lực, bầu bổ sung ông Nguyễn Ga Nốp Thành viên cho nhiệm kỳ 2012-2016.

Mỹ Hà