Chuẩn "chấm điểm" chi tiết do Bộ GD-ĐT ban hành ngày 16/11. Từ năm học 2007-2008, với thang điểm 100 các cơ sở giáo dục ĐH (ĐH, Học viện, trường ĐH, CĐ) tự đánh giá theo 6 tiêu chuẩn. Điểm các trường đạt sẽ là cơ sở để bình xét danh hiệu thi đua năm.