(ATPvietnam.com) - CTCP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (mã chứng khoán FPT) cho biết Deutsche Bank AG đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua xong 478.778 cổ phiếu.