(Vietstock) - Deutsche Bank Ag London, cổ đông lớn của Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE: DPM) đăng ký “lướt sóng” 12 triệu cp DPM từ ngày 15/02.

Cụ thể, tổ chức này đăng ký mua và bán đồng thời 6 triệu cp DPM từ ngày 15/02 đến 15/04. Hiện tổ chức này đang nắm giữ 18,959,490 cp, chiếm 5.02% vốn DPM. Trước đó, Deutsche Bank Ag London đã mua được 147,060 cp DPM và trở thành cổ đông lớn vào ngày 08/02.