(ATPvietnam.com) -Deutsche Bank AG London thông báo sẽ giao dịch lượng lớn cổ phiếu GMD của CTCP Đại lý liên hiệp vận chuyển.

Cụ thể, Deutsche Bank AG London sẽ thực hiện bán 3,6 triệu cổ phiếu và mua 2 triệu cổ phiếu GMD. Thời gian thực hiện giao dịch là từ ngày 11/2-11/4/2011, giao dịch được thực hiện qua sàn. Hiện tại Deutsche Bank AG London đang nắm giữ 5.601.216 cổ phiếu GMD, tương đương 5,6% vốn điều lệ và nếu giao dịch thành công thì tỷ lệ này giảm xuống còn 4%. Thanh Loan