(ATPvietnam.com) -Cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) là Deutsche Bank AG London thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu.

Theo đó, Deutsche Bank AG London đã bán xong 2.330.680 cổ phiếu và chỉ mua 1110.060 cổ phiếu CII trong khoảng thời gian từ ngày 6/12/2010-28/1/2011. Lượng đăng ký giao dịch trước đó là bán 2,5 triệu và mua 1 triệu cổ phiếu CII tuy nhiên Deutsche Bank AG London chỉ giao dịch được lượng cổ phiếu nói trên do điều kiện thị trường biến động nên thay đổi kế hoạch đầu tư. Trước khi thực hiện giao dịch, Deutsche Bank AG London nắm giữ 4.753.135 cổ phiếu CII, tương đương 6,33%. Hiện tại số lượng còn 2.533.515 cổ phiếu, tương đương 3,37%. Thanh Loan