(VTC News) - Trước áp lực của Ronaldo và Marcelo, cầu thủ Ze Castro đã lóng ngóng đá phản lưới nhà.

T.N