Tây Giang, huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam, nơi có 8 xã thì đã 6 xã biên giới Việt - Lào, nơi mệnh danh là “cổng trời” của miền Trung. Hàng ngàn mét khối đất đá do lũ lụt làm sạt lở bờ ta-luy dương tràn xuống mặt đường.